Vị trí cây ATM – ngân hàng gần nhất tại Nghệ An

Để tìm một cây ATM tại nông thôn miền núi quả thật vô cùng khó khăn. Người dùng phải đi khá xa để rút tiền hay các giao dịch khác tại cây ATM mà đối với thành phố thì vô cùng đơn giản.
Khi về vùng quê thường ngân hàng tồn tại ở đây là ngân hàng nhà nước- hay còn gọi là ngân hàng nông nghiệp- ngân hàng Phát Triển Nông thôn (AGRIBANK).
Tại mỗi xã hoặc một cụm trong huyện tại Nghệ An thường có 1 điểm Giao dịch. Ví dụ: Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn…
Riêng trụ máy ATM để những giao dịch qua thẻ (thường thẻ không đăng ký online) hoặc rút tiền/chuyển tiền vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính quả thật gian nan!
Tại Anh Sơn có 1 cây ATM AGRbank duy nhất tại khối 2 thị trấn Anh Sơn
Tại Đô Lương: 1 cây tại Yên Sơn

Tại ngã 4 Đô Lương- Đà Sơn- theo đường Nam Đàn hướng rẽ về sư đoàn 324 có 1 cây ATM TECHCOMBANK

Chúng tôi sẽ thông tin cập nhật tiếp theo…