Category: Nhà Hàng / Khách Sạn

Chuyên về các công việc trong nhà hàng khách sạn như đầu bếp, phục vụ, lễ tân, trải bàn, buồng phòng, tiếp viên, quản lý nhà hàng, khách sạn, booking…