Category: Bán Hàng

Bán hàng là công việc phổ biến nhất hiện nay. Có bán hàng online, bán hàng trực tiếp, đứng quầy, bán hàng cho siêu thị, bán hàng tại trung tâm thương mại, phát triển thị trường…