Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng 8 viên chức năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện; UBND huyện thông báo thu phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Chỉ tiêu: 08 người, trong đó 07 bác sỹ đa khoa (bác sỹ y khoa), 01 bác sỹ răng hàm mặt.
2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:
– Vị trí việc làm: Bác sỹ thuộc các Khoa điều trị của Trung tâm Y tế huyện.
– Chức danh nghề nghiệp: Bác sỹ hạng III.

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện cụ thể
– Tốt nghiệp bác sĩ trở lên chuyên ngành đa khoa (y khoa) hoặc răng hàm mặt.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

– Việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế được thực hiện bằng hình thức thi tuyển theo 2 vòng.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng
– Vòng 2:Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. UBND huyện tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 19/7/2021 (thời gian trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà.
3. Phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn.
Nguồn tin: trungtamytethachha.vn

Liên kết facebook Việc Làm Nghệ An