Việc làm ở Nghệ An

việc làm ở Nghệ An

Chuyên mục việc làm ở Nghệ An

Theo thống kê của sở lao động và thương binh xã hội tỉnh Nghệ An năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 13 ngàn 330 người (cư trú tại Nghệ An) và 10 ngàn 450 người ngoại tỉnh, xuất khẩu lao động 13 ngàn 810 người, đạt chỉ tiêu đề ra. Có 80% lao động đúng ngành nghề, khoảng 30% có tay nghề, có qua đào tạo.

Con số lao động phổ thông tại Nghệ An chưa qua đào tạo chiếm đại đa số, điều này khiến cho việc đào tạo nghề trong tỉnh càng phải được thúc đẩy mạnh để cung ứng nhân lực chất lượng cho các nhà tuyển dụng việc làm ở Nghệ An nói riêng và các khu vực cần lao động khác được đảm bảo chất lượng lao động. Một vấn đề về người lao động ở Nghệ An còn tồn đọng khá phức tạp là việc các lao động xuất khẩu đã hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài nhưng không chịu về nước, nhất là các lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, còn tồn đọng tình trạng lao động chui ở nước ngoài.

Để khắc phục tình trạng tồn đọng và phát huy điểm mạnh về việc làm ở Nghệ An, các lãnh đạo và các ban ngành liên quan đã tiến hành chỉ đạo đào tạo lao động, giải quyết Bảo hiểm xã hội và vận động làm đúng hợp đồng đối với các lao động xuất khẩu. Tỉnh sẽ sát nhập và nâng cấp một số trường trung cấp, đào tạo nghề, tăng cường áp dụng, đôn đốc các chức trách liên quan
(ghi tóm gọn theo báo cáo thống kê về việc làm tại Nghệ An của Sở LĐTBXH)

Leave a Comment