Tuyển gấp thu ngân, kho, quản lý, phục vụ nhà hàng tại Vinh