Chuyên mục: Lao Động Phổ Thông

Những công việc đơn thuần không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm hay chỉ yêu cầu đơn giản, thông dụng hàng ngày – lao động phổ thông là một trong các danh mục việc làm nhiều người cần nhất

Lao Động Phổ Thông, Việc Làm Nghệ An, Việc làm nhanh nghệ an, VIỆC LÀM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, VIỆC LÀM THEO NGHÀNH NGHỀ

Việc làm khu công nghiệp nghệ an

Chuyên mục Việc làm khu công nghiệp Nghệ An. Đẩy mạnh công cuộc công nghệp hóa hiện đại hóa đất nước, Nghệ An cũng từng bước vươn lên phát triển các khu công nghiệp. Tính đến hiện nay Nghệ AN...