Category: VIỆC LÀM THỜI VỤ

VIỆC LÀM THỜI VỤ: Công việc chỉ tuyển dụng theo thời vụ, không cố định lâu dài, đặc biệt sôi nổi là các việc làm dịp lễ, tết.