Chuyên mục Việc làm thêm Nghệ An

cung cấp thông tin tuyển dụng về các việc làm bán thời gian, việc làm ngoài giờ, làm thêm theo ca…  Việc cần thời gian ngắn hay việc có thể chủ động thời gian ngoài việc chính… Kiếm thêm thu nhập ngoài một việc cố định nào khác – Nghề tay trái.

“Là con gái phải biết kiếm tiền để người khác ngưỡng mộ. Là phụ nữ phải có việc làm để khỏi bị người ta khinh thường. Là con trai phải biết kiếm tiền để khẳng định mình. Là đàn ông phải kiếm ra tiền để làm trụ cột cho gia đình” (DH) – Một quan điểm đơn giản mà đúng đắn để tất cả mọi người còn làm việc được thì hãy làm việc. Trước hết cho chính mình, cho gia đình, rồi tiếp theo là cho cộng đồng, cho xã hội.

việc làm thêm nghệ an, viec lam them nghe an, viec lam ngoai gio tai nghe an, việc ngoài giờ tại Nghệ An

Leave a Comment