– Xưởng may tư nhân. Sử dụng máy may công nghiệp. Cần tuyển: 25 công nhân may, 2 QC, 1 kỹ thuật. Làm việc tại xã Lạc Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An.
Tính chất công việc: làm việc may gia công, thường xuyên, toàn thời gian, lương thưởng tốt.
Ưu tiên người gắn bó lâu dài, tạo điều kiện cho người nuôi con nhỏ trong việc sắp xếp thời gian.
Liên hệ: 0965 418 387

Leave a Comment