Việc làm thành phố Vinh Nghệ An

viec-lam-thanh-pho-vinh-nghe-an

Chuyên mục Việc làm tại thành phố Vinh Nghệ An

Nghệ An đón chaò năm mới 2018 với những bước tiến mới.

Sau một chặng đường dài trong công cuộc phát triển kinh tế, theo thống kê năm 2017, Thành phố Vinh đạt mức độ phát triển khá. Vinh thu hút nhiều trọng điểm kinh tế đạt mức thu nhập bình quân khoảng 33,8 triệu/ năm/ người. An sinh xã hội được chăm lo.

Việc phát triển các vùng ven Vinh (các xã ngoại thành) tạo đà thuận lợi cho việc Vinh phát triển, mở ra diện mạo mới của đô thị loại một. Quyết định số 239/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đã 12 năm Vinh thực hiện. Tuy chưa phát triển được vượt bậc cũng như chưa phát huy hết được các tiềm lực, khả năng có thể đạt cao hơn dành cho Vinh.

Thành phố Vinh liên kết với thị xã cửa lò cùng các vùng lân cận đang có một nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm để đáp ứng cho công cuộc phát triển ngày một cao.

Việc làm thành phố Vinh Nghệ An sẽ đáp ứng một phần nhu cầu này cho người tuyển dụng và người tìm việc.

Leave a Comment