Huyện Anh Sơn biên chế giáo viên hợp đồng 2019

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh tuyển dụng
Huyện Anh Sơn

– Đơn vị dự tuyển: Phòng GD& ĐT huyện Anh Sơn- Ủy nhan nhân dân huyện Anh Sơn

– Vị trí tuyển: Giáo viên biên chế và hợp đồng Tiểu học và mầm non.

– Số lượng: 52 người (32 giáo viên mầm non, 17 giáo viên Tiểu học

– Yêu cầu: Trung cấp sư phạm mầm non trở lên với giáo viên mầm non. Giáo viên tiểu học cần 12 giáo dục và tổng phụ trách đội, 3 giáo viên âm nhạc, 1 giáo viên Tin học, 1 giáo viên mỹ thuật

– Đối tượng: là các giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học, THCS tại huyện Anh Sơn

– Chi tiết xem tại thông báo.

– Hạn cuối nhận hồ sơ: 28/12/2018

Không hoàn trả hồ sơ không đạt

 

 

Leave a Comment