Tuyển dụng KCN KHẮC NIỆM
Công ty Theprime và Công ty TIC (NỮ)
Mô tả Công việc: sản xuất lắp ráp kiểm tra linh kiện điện tử ở công ty
Lương: 3tr600k – 3tr800k + phụ cấp: 800k

KCN ĐẠI ĐỒNG
Công ty YG tech vina ( Nữ )
Mô tả Công việc: sản xuất pin và tai nghe điện thoại
Lương cơ bản: 3tr700k + phụ cấp: 800k
Công ty TNHH HP Vina (Cặp Nam Nữ – Nam Nữ lẻ)
Công việc: sản xuất gia công mài vỏ điện thoại (làm ngồi)
Lương cơ bản: 3tr700k + Phụ cấp: 800k

KCN QUẾ VÕ
Các Công ty Willtech, KH-VAtech, AAC, VDS (Nữ)
Mô tả Công việc: gia công sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử
Lương cơ bản: 3tr600k – 3tr900k + phụ cấp: 800k

KCN YÊN PHONG
Công ty Cresyn vina (Nữ)
Lương cơ bản:3tr700k + phụ cấp: 800k
Mô tả Công việc: sản xuất và đóng gói tai nghe

KCN XƯƠNG GIANG, VÂN TRUNG
Công ty Myeong seong tech vina (Nam Nữ-Cặp Nam Nữ)
Mô tả Công việc: làm ngồi, dán tape, dập máy tape sản xuất màn hình điện thoại
Lương cơ bản: 3tr650k + phụ cấp 800k

Công ty Sconect vina(Cặp Nam Nữ- Nữ lẻ)
Công việc: sản xuất lắp ráp kiểm tra linh kiện điện tử
Lương: 3tr700k + phụ cấp: 800k

Việc làm khu công nghiệp nghệ an

Leave a Comment