Tuyển viên chức tại Hà Tĩnh Nghệ An

Tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo chi tiết Tuyển dụng viên chức 2021

Tuyển dụng viên chức năm 2021

Nơi tuyển: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển

– Chỉ tiêu: 01 người;
– Vị trí việc làm: theo dõi thi hành pháp luật (hạng III).

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 04/01/2021 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nhận hồ sơ Tuyển dụng viên chức 2021

Phòng Tổ chức hành chính – Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.868.823 hoặc 0947.601.980

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức 2021

– Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Công trình hàng hải, Luật hàng hải.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2021

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.
– 02 ảnh màu 4×6.
– Phiếu lý lịch tư pháp.