UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu, trong đó:
– Cấp Mầm non: 28 chỉ tiêu biên chế và 04 chỉ tiêu hợp đồng
– Cấp Tiểu học: 26 chỉ tiêu biên chế
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 23/07/2020 đến hết ngày 23/08/2020
– Địa điểm: UBND huyện Anh Sơn, Tổ dân phố số 03, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.